ขั้นตอนการสั่งพิมพ์งานและลำดับการผลิต ของโรงพิมพ์ดอทคอม
โรงพิมพ์ ดอทคอม
หน้าหลัก โรงพิมพ์ ดอทคอม ติดต่อ โรงพิมพ์ ดอทคอม
ขั้นตอนการสั่งพิมพ์งานและการผลิตงานพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1. ติดต่อประเมินราคา

คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางต่อไปนี้
1. ทาง Line
ค้น kaedotcom หรือ srcboy (ช่องทางนี้เหมาะสำหรับพุูดคุย ส่งภาพและรายละเอียดเบื้องต้น)

2. ทาง Email : info@rongpim.com (ช่องทางนี้เหมาะสำหรับลูกค้าต้องการใบเสนอราคาทางการ)

3. ทาง โทรศัพท์ : 081 439 8106 คุณศิวาภรณ์, 086 797 4899 คุณศิริชัย

โรงพิมพ์ดอทคอมจะทำใบเสนอราคากลับไปถึงท่านโดยเร็วที่สุด

ขั้นตอนที่ 2. ยืนยันการสั่งซื้อ

สำหรับลูกค้าทั่วไป โอนเงินค่ามัดจำการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวนเงิน 50 % ของราคาตามใบเสนอราคา แล้วส่งใบสลิปการโอนเงิน มาที่ Email: info@rongpim.com หรือ Line: kaedotcom
พร้อมเขียนกำกับรายละเอียดของผู้จ้างงานและชื่องานคร่าวๆเพื่อสะดวกในการติดตาม
ต่อไปเริ่มขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนที่ 3.
จัดเตรียมต้นฉบับ

ทางผู้จ้างจัดเตรียมรายละเอียดข้อความ, รูปภาพประกอบต่างๆ มาที่ ส่งมาในรูปของแผ่น Disk ,แผ่น Zip ,หรือทาง
Email: info@rongpim.com

บริษัท โรงพิมพ์ ดอท คอม จำกัด 
126/176 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 
10230 ประเทศไทย
โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-2945-4861
E-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

คุณสามารถเลือกจัดเตรียมต้นฉบับได้ 2 วิธี
1. ลูกค้าจัดเตรียมต้นฉบับอาร์ตเวิร์ค
2. ให้ทางเราเป็นผู้ออกแบบจัดทำต้นฉบับโดยทีมงานที่มากประสบการณ์ บริการออกแบบรูปเล่ม และ จัดทำภาพประกอบ จัดทำปก และตรวจแก้ไข จนงานเสร็จเป็นรูปเล่ม ส่งให้คุณตรวจปรู๊ฟเพื่อตรวจสอบและแก้ไขจนถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4. การตรวจปรู๊ฟ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร จะตรวจสอบความถูกต้องในการเรียงพิมพ์ เช็ควรรคตอน การแบ่งคำ การจัดภาพประกอบ การเรียงลำดับหน้า ฯลฯ ให้ท่านก่อน 1 ครั้ง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงจัดส่งให้ท่านตรวจแก้อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดส่งประเภทของปรู๊ฟตามตามลำดับแต่ประเภทความซับซ้อนของงาน อาทิเช่น ทาง E-mail, Fax, Digital InkJet Proof

ขั้นตอนที่ .5 การผลิตงานพิมพ์

การเตรียมแม่พิมพ์
- การถ่ายฟิลม์/แยกสี
- การทำแม่พิมพ์
  ระบบซิลสกรีน แม่พิมพ์ที่ใช้คือ บล็อกสกรีน 
  ระบบออฟเซต แม่พิมพ์ที่ใช้คือ เพลท CTP (Computer to plate) โดยปรู๊ฟเพลท 1 ครั้ง หากครั้งต่อไปลูกค้าแก้ไขลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หลังแก้ไขจนเรียบร้อย ก็พร้อมที่จะสั่งพิมพ์งานต่อไป

การพิมพ์

โรงพิมพ์ดอทคอม มีระบบการพิมพ์ 3 ระบบดังนี้
ระบบดิจิตอล เช่น Inkjet, Laser
ระบบซิลสกรีน เช่น นามบัตร, การ์ด ต่างๆ ฯลฯ ที่ต้องการพิมพ์จำนวนน้อย 100-300 ใบ
ระบบออฟเซต เป็นระบบที่เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวนมาก ขนาดเล็กหรือใหญ่ได้ ตามขนาดของแท่นพิมพ์ สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว สะดวก และมีคุณภาพดี เช่น หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ

งานหลังการพิมพ์
สิ่งพิมพ์บางอย่างเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ยังคงต้องมีขั้นตอนอื่น ๆ อีก เช่น

  การเคลือบพลาสติก คือ การนำสิ่งพิมพ์ไปเคลือบ เพื่อความทนทานและดูสวยงาม เช่น ปก, โปสเตอร์ ฯลฯ เช่น
เคลือบวานิช, เคลือบยูวี, เคลือบพลาสติกเงา, เคลือบพลาสติกด้าน, เคลือบสปอทยูวีคือยูวีเฉพาะจุด
การพับ เช่น แผ่นพับ เมื่อเวลาเริ่มทำอาร์ตเวิร์คต้องทราบก่อนว่าจะพับกี่ตอน เพื่อที่จะได้งานพิมพ์ที่สวยงาม
การตอกเลข ส่วนใหญ่จะเป็นงานซึ่งต้องการควบคุมเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ หรือบัตรผ่านประตู เป็นต้น ซึ่งต้องมีการตอกเลขของ เล่มที่ และ เลขที่ของงานนั้น ๆ
การปรุฉีก ส่วนใหญ่เป็นงานซึ่งมีการใช้สำเนาเอกสาร และต้องการปรุฉีกเฉพาะใบที่ต้องส่งให้ลูกค้าเท่านั้น ใบที่เก็บไว้ที่ต้นขั้วไม่ต้องปรุฉีก
การเดินทองเป็นการนำแผ่นฟอยล์สีต่าง ๆ มาปั๊มด้วยความร้อนให้เป็นรูปแบบตามต้องการ เช่น ปั๊มทอง Logo ต่าง ๆ ปั๊มเงินตัวอักษร เป็นต้น
การปั๊มแบบ เป็นการปั๊มแบบตัดขาด (Die Cut) และการปั๊มหักสันตามรูปแบบที่ต้องการ เช่น ปั๊มเป็นรูปแฟ้ม

การเข้าเล่ม
การเข้าเล่มสามารถทำได้หลายวิธีตามความเหมาะสม ดังนี้

  เย็บมุงหลังคา เป็นการใช้แม็กเย็บกลางเล่มของหนังสือ ด้วยลวด 2 จุด เหมาะสำหรับหนังสือที่มีความหนาไม่เกิน 80 หน้า ของกระดาษปอนด์ 60 เพราะหากหนามากจะทำให้หนังสือบวมไม่สวยงาม

เย็บลวดหุ้มสัน วิธีนี้เหมาะสำหรับหนังสือหนาไม่เกิน 3/4" มีความแน่นหนา แข็งแรง แต่จะไม่สามารถเปิดออกได้เต็มที่ เนื่องจากต้องเสียพื้นที่สำหรับลวดเย็บอย่างน้อย 1/2"

เจาะรูร้อยเชือก วิธีนี้เหมาะสำหรับหนังสือหนาเกินกว่า 3/4" จะใช้วิธีเจาะรูแล้วร้อยเชือก มัดให้แน่น แล้วจึงทากาวปิดปก วิธีนี้จะมีความแข็งแรง แน่นหนา แต่ไม่สามารถเปิดออกได้เต็มที่ คล้าย ๆ กับการเย็บลวดหุ้มสัน

ไสกาว วิธีนี้เป็นการเข้าเล่มที่ไม่ต้องใช้ลวด แต่ใช้กาวแทน จะทำได้รวดเร็ว สวยงาม แต่หากทากาวไม่ดี จะทำให้เนื้อในของหนังสือหลุดได้

เย็บกี่ไสกาว วิธีนี้เป็นการเข้าเล่มที่ดีที่สุด แข็งแรงที่สุด แต่ราคาค่อนข้างแพงและใช้เวลาเนื่องจากต้องเย็บสัน ด้วยเชือก กี่ละ 1-2 ยก แล้วจึงนำแต่ละกี่มารวมกัน แล้วจึงทำกาวปิดปกอีกที

ทากาวแบบสมุดฉีก เป็นการเข้าเล่มสมุดฉีก ซึ่งไม่ต้องการความแน่นหนา สามารถฉีกใช้ได้ทีละแผ่น

การทำหนังสือปกแข็ง เป็นการแยกเนื้อในออกมาเย็บกี่ หรือไสสันทากาวไว้ก่อน จากนั้นนำไปเข้าปกที่เป็นกระดาษแข็งแล้วหุ้มด้วยกระดาษอาร์ตที่พิมพ์ปก หรือหุ้มด้วยผ้าไหม ปกติปกจะมีขนาดกว้างกว่าเนื้อใน 2-5 มิลลิเมตรเพื่อป้องกันเนื้อใน

ขั้นตอนที่ 6.
กำหนดส่งสินค้า


ทางบริษัทมีกำหนดส่งสินค้าภายใน 3-15 วันระยะเวลาขึ้นกับความยาก-ง่ายของงาน กำหนดส่งมอบที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบ หลังจากตกลงอาร์ตเวิร์คและยืนยันสั่งพิมพ์


ขั้นตอนที่ 7. การชำระเงิน
หมายเหตุ :
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นตอนที่ 8.
ส่งสินค้า


กำหนดส่งสินค้าตามระยะเวลาที่แจ้งไว้อาจส่งโดยพนักงานของบริษัทหรือทาง EMS ตามแต่ตกลงหรือที่ลูกค้าสะดวกเช่นทางขนส่ง, รถทัวร์เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท โรงพิมพ์ดอทคอม จำกัด
126/176 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2945 4861
โทรสาร : 0-2945 4861
e-mail : info@rongpim.com
website : www.rongpim.com

ขั้นตอนผลิตงานสิ่งพิมพ์ ของโรงพิมพ์ดอทคอม


Rongpim Dot Com Co.,Ltd.
126/176 Soi Watcharapol, Ramintra Road, Tarang,
Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand.

Tel./Fax : 0-2945-4861, 081 439 8106
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

บริษัท โรงพิมพ์ ดอท คอม จำกัด
126/176 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10230

โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-2945-4861
, 081 439 8106
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

Printing and Leather Premium Gifts services
©2003-2018 Rongpim.com All Rights Reserved
โรงพิมพ์ บน เฟสบุ๊ค