โรงพิมพ์ดอทคอม รับพิมพ์แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์
โรงพิมพ์ ดอทคอม
หน้าหลัก โรงพิมพ์ ดอทคอม ติดต่อ โรงพิมพ์ ดอทคอม
Go to : สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ, ใบปลิว
 
Login โรงพิมพ์ ดอทคอม  

โรงพิมพ์ บน เฟสบุ๊ค

แผนที่ โรงพิมพ์ บน Google Map

สอบถาม โรงพิมพ์
kaedotcom
โรงพิมพ์
Facebook
แผนที่
โรงพิมพ
สอบถาม
ขอราคา

แผ่นพับ, ใบปลิว

แผ่นพับ เป็นการพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว แต่มีการพับ เพือแบ่งเนื้อหาเป็นช่อง ส่วนมากนิยมใช้กระดาษ A4 หากเป็นขนาดอื่นซึ่งสามารถพับได้หลายแบบ ให้มีขนาดที่ต้องการได้ ส่วนใบปลิวจะไม่มีการพับ

ขนาด:
ขนาดแผ่นพับที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ ขนาด A4 (2 พับ 3 ตอน หรือ พับครึ่งเป็น A5)
หรือขนาด A3 (พับครึ่งเป็น A4) แต่หากต้องการออกแบบขนาด แผ่นพับ และใบปลิว แตกต่างจากขนาดยอดนิยม ต้องออกแบบโดยอ้างอิงขนาดกระดาษ รีมแผ่นใหญ่ ซึ่งมีการนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่มีจำหน่ายใช้กันคือ 24x35 นิ้ว , 25x36 นิ้ว, 31x43 นิ้ว มาใช้พิมพ์

กรณีแผ่นพับและใบปลิวใช้กระดาษขนาด 31x43 นิ้ว
ตัวอย่าง อาจแบ่งขนาดงานได้ดังนี้

ขนาดเมื่อกางออก 15 x 21 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 10.1/4 x 15 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 7.1/2 x 10.1/4 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 5 x 7.1/2 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 3.1/2 x 5 นิ้ว
ขนาดอื่นวางงานให้เต็มพื้นที่ ไม่ให้เหลือเศษกระดาษ
หากต้องการขนาดพิเศษเพื่อความแตกต่างอาจยอมเสียเศษกระดาษได้

กรณีแผ่นพับและใบปลิวใช้กระดาษขนาด 24x35 นิ้ว
ตัวอย่าง อาจแบ่งขนาดงานได้ดังนี้

ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A2 หรือ 17 x 23.1/2 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A3 หรือ 11.3/4 x 17 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A4 หรือ 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A5 หรือ 5.3/4 x 8.1/4 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A6 หรือ 5.3/4 x 5.3/4 นิ้ว
ขนาดอื่นวางงานให้เต็มพื้นที่ ไม่ให้เหลือเศษกระดาษ
หากต้องการขนาดพิเศษเพื่อความแตกต่างอาจยอมเสียเศษกระดาษได้

การกระดาษสำหรับงาน แผ่นพับ ใบปลิว
นิยมใช้กระดาษปอนด์ 100 แกรม สำหรับพิมพ์สีเดียว
และกระดาษอาร์ต 90-210 แกรม แต่ที่นิยมใช้มากคือ 105-130 แกรม
สำหรับพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ระบบพิมพ์

ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 1-5 สี หรือตามต้องการ

เทคนิคพิมพ์พิศษ 
อาจมีเทคนิคหลังพิมพ์เพี่มความสวยงานและหน้าสนใจ
เช่น การเคลือบ UV,Spot UV, เคลือบพลาสติกเงา และเคลือบพลาสติกด้าน เพื่อความคงทนต่อการฉีกขาด และต่อการเปียกน้ำ ปั๊มทอง(Hot Stamp), ปั๊มนูน(Embossing), ส่วนมากใช้กับตัวอักษร ตรา โลโก้

รูปแบบการพับ
การพับสำหรับแผ่นพับทำได้หลายวิธีตามความวัตถุประสงค์การออกแบบเช่น

1
2

3
4

5
6


แผ่นพับ 2 พับ 3 ตอน

ใบปลิว

แผ่นพับ


แผ่นพับ


ใบปลิว

ใบปลิว


แผ่นพับ


ใบปลิว
 
 


Rongpim Dot Com Co.,Ltd.
126/176 Soi Watcharapol, Ramintra Road, Tarang,
Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand.

Tel./Fax : 0-2945-4861, 081 439 8106
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

บริษัท โรงพิมพ์ ดอท คอม จำกัด
126/176 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10230

โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-2945-4861
, 081 439 8106
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

Printing and Leather Premium Gifts services
©2003-2018 Rongpim.com All Rights Reserved
โรงพิมพ์ บน เฟสบุ๊ค